ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต คืออะไร?

1 พ.ค.

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต คืออะไร?

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) เป็นชุดกล่องเหล็ก หรือกล่องพลาสติกสำหรับใส่ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ ส่วนใหญ่จะเรียงกันอยู่ในแถวเดียว นิยมใช้เป็นแผงไฟฟ้าสำเร็จรูปตามบ้านหรือ สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 220 โวลต์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  1. แบบปลั๊กอิน (Plug-In Type)
  2. แบบเดินราง (Din-Rail Type)

Consumer Unit ทั้ง 2 ชนิด จะประกอบไปด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์เมน (Main Circuit Breaker) หรือเรียกสั้นๆ ว่า เมนเบรกเกอร์
(2 ขั้ว) และเซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อย (Branch Circuit Breaker) หรือเรียกว่าเบรกเกอร์ย่อย (1 ขั้ว) ที่เสียบต่ออยู่กับบัสบาร์ (Bus Bar) มีขั้วต่อสายนิวทรัลและขั้วต่อสายกราวด์ ขนาดที่นิยมใช้ทั่วไปจะมีจำนวนเบรกเกอร์ย่อยหรือวงจรย่อยตั้งแต่ 4-18 วงจร

การเลือก Consumer Unit มาใช้งานนั้นให้พิจารณาจากจำนวนวงจรย่อยที่ต้องการและควรเผื่อไว้ 1-2 วงจรสำหรับโหลดในอนาคต การซื้อ Consumer Unit ส่วนใหญ่จะได้รับเพียงกล่องเหล็กเท่านั้น ต้องซื้อเมนและเบรกเกอร์ย่อยแยกต่างหาก เนื่องจากความต้องการใช้เมนและเบรกเกอร์ย่อยของผู้ใช้แต่ละรายไม่เหมือนกัน โดยขนาดของเมนเบรกเกอร์สามารถเลือกได้ตามต้องการเบรกเกอร์ MCB แบบ 2 Pole ที่จะนำมาใช้เป็นเมนเบรกเกอร์ ในกรณีของระบบ ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยทั่วไปมาตรฐานได้กำหนดค่า IC ของเมนเบรกเกอร์ต้องไม่ต่ำกว่า 10 kA ซึ่งค่าดังกล่าว คือ ค่าพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดของตัวเบรกเกอร์


การติดตั้งเบรกเกอร์ลงในตู้ Consumer ต้องเปิดฝาครอบออกก่อนแล้ว จึงต่อเมนเบรกเกอร์ลงในช่องด้านซ้ายมือสุด ซึ่งสายมีไฟ (สาย Line) จะต่ออยู่ด้านขวาของเบรกเกอร์ ส่วนสายนิวทรัลจะต่อด้านซ้ายมือของเบรกเกอร์ หากต่อผิดจะทำให้มีไฟฟ้าค้างในวงจร เพราะเบรกเกอร์จะตัดสายนิวทรัลแทน ซึ่งมีอันตรายมาก อาจสังเกตจุดต่อสายง่ายๆ คือจะมีตัวอักษร L และ N กำกับไว้

MCB+RCCB

วิธีต่อสายตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

  1. ปิดอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
  2. ตรวจเช็คสายไฟที่ออกจากมิเตอร์ว่าสายไฟเส้นไหนเป็นสาย L (สายมีไฟ)และสายไฟเส้นไหนเป็นสาย N (สายไม่มีไฟ)
  3. เมื่อทราบว่าสายไฟเส้นไหนมีไฟและไม่มีไฟแล้วให้ถอดสายไฟ(สาย L)ออกจากมิเตอร์เพื่อปลดวงจรไฟฟ้า (เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน)
  4. ทำการติดตั้งตู้ไฟเข้ากับตำแหน่งที่ต้องการ
  5. ตรวจเช็คสายไฟที่ผู้ผลิตติดตั้งมาให้
7. ต่อสาย N ออกจากเมนเบรกเอร์เข้ากับบาร์ N เพื่อนำไปใช้งานดังภาพ

8. ต่อสายกราวด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับแท่งกราวด์เข้ากับบาร์กราวด์ในตู้คอนซูมเมอร์

9. ต่อสาย N จากมิเตอร์เข้ากับ บาร์กราวด์ในตู้คอนซูมเมอร์

10. ต่อสาย L จากมิเตอร์เข้าสู่เมนเบรกเกอร์

จากข้อ 8–10 ตามรูปด้านล่างเลยครับ