มิถุนายน 30, 2022

305 CONDO

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และ คอนโดมิเนียม

สูตรคำนวณปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้าง

สูตรคำนวณปริมาณการใช้วัสดุ
สูตรคำนวณ หน่วย
งานฝ้าเพดาน
แผ่นฝ้าเพดาน 60*60 ตรม. x 3.6 แผ่น
โครงคร่าวหลัก T (ยาว 4.23 เมตร) ตรม. x 0.42 เส้น
โครงคร่าวริม L (ยาว 4.0 เมตร) ตรม. x 0.27 เส้น
โครงคร่าวซอยสั้น (ยาว 60.5 ซม.) ตรม. x 2.5 เส้น
งานฝาผนังยิปซั่ม
ติดตั้ง 1 ด้านกรุทับผนังอิฐ
แผ่นยิปซั่ม (แผ่นขนาด 1.20*2.40 ม.) ตรม. x 0.35 แผ่น
ปูนฉาบรอยต่อยิปซั่ม (ถุงละ 25 กก.) ตรม. x 0.02 เส้น
ผ้าเทปฉาบรอยต่อ (ม้วนละ 25 ม.) ตรม. x 0.05 ม้วน
พุกเหล็ก (ถุงละ 100 ตัว) ตรม. x 2.10 ตัว
ติดตั้งแผ่น 2 ด้าน
แผ่นยิปซั่ม (แผ่นขนาด 1.20*2.40 ม.) ตรม. x 0.75 แผ่น
ปูนฉาบรอยต่อยิปซั่ม (ถุงละ 25 กก.) ตรม x  0.04 ถุง
ผ้าเทปฉาบรอยต่อ (ม้วนละ 25 ม.) ตรม. x 0.10 ม้วน
*ระยะโครงคร่าวแนวตั้งห่างกัน 600 มม.
**ควรคำนวณเผื่อปริมาณเสียหายคลาดเคลื่อนเพิ่มอีก 1 – 5 %
ปูนซีเมนต์
งานฉาบ (ความหนา 1 ซม.) ตรม. / 2.50
งานฉาบผนังอิฐมวลเบา (ความหนา 1 ซม.) ตรม. / 2.30
งานก่อผนังอิฐมอญ ตรม. / 1.40
งานก่อผนังอิฐบล๊อก ตรม. / 2.70
งานก่อผนังอิฐมวลเบา (ถุง 50 กก.) ตรม. / 40
กระเบื้องมุงหลังคา ยาว 1.20 ม. ตรม. / 2.20 แผ่น
กระเบื้องมุงหลังคา ยาว 1.50 ม. ตรม. / 1.70 แผ่น