มิถุนายน 30, 2022

305 CONDO

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และ คอนโดมิเนียม

ถูกตัดน้ำเพราะค้างค่าน้ำประปา ขอต่อคืน เสียเท่าไร?อะไรบ้าง?

ต่อน้ำประปาคืน เสียเท่าไร?

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ปล่อยเนิ่นนานออกไป ยิ่งนานยิ่งต้องจ่ายเยอะ

อ่อ แล้วเขาไม่ใช้คำว่าค่าปรับนะ เขาเรียกค่าธรรมเนียม เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการ

อัตราค่าธรรมเนียม ณ ขณะนี้ (พ.ศ.2559/ค.ศ.2016)
ถูกตัดน้ำประปามา…

♦ ไม่เกิน 15 วัน ค่าธรรมเนียม 100 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% = 107 บาท

♦ ไม่เกิน 30 วัน ค่าธรรมเนียม 10% ของค่าเหมาจ่ายติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

♦ ไม่เกิน 180 วัน ค่าธรรมเนียม 20% ของค่าเหมาจ่ายติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

♦ เกิน 180 วัน ค่าธรรมเนียม 100% ของค่าเหมาจ่ายติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ตารางค่าเหมาจ่ายติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ

ภาพจาก mwa.co.th

ตัวอย่าง
ค้างค่าน้ำประปา 2 รอบบิล รวม 180 บาท

ไปจ่ายเอาวันที่ 50
ค่าธรรมเนียม 20% ของค่าเหมาจ่ายติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

มิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว

ฉนั้น ค่าธรรมเนียม เป็น (20% ของ 8,000 บาท) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% = 1,712 บาท

ค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระค่าน้ำประปาโหดใช้ได้เลย @__@”

เกร็ด
จ่ายไม่ทันหรือค้างไว้ 1 เดือน พอบิลเดือนที่ 2 มา เราเอาไปจ่ายที่ 7-11 ได้ครับ
ผมเคยจ่าย 2 งวดรวมกัน 7-11 คิดค่าบริการ 35 บาทรึไงเนี่ย

7-11 สะดวกจริง ๆ

ปกติเอาบิลค่าน้ำ-ค่าไฟ ไปจ่ายที่การไฟฟ้าสาขาใกล้บ้านหมด
แต่พอค้างค่าน้ำเท่านั้นล่ะ เขาไล่ให้ไป สำนักงานการประปาเลย

เดินมาBigC ก็ไม่รับจ่ายบิลที่ค้างหรือเกินกำหนด มาได้ 7-11 นี่แหล่ะ ^^* สะดวกจริง ๆ