มิถุนายน 30, 2022

305 CONDO

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และ คอนโดมิเนียม

บัตรเครดิตกับการกู้บ้าน

การเลือกใช้บัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดนั้นก็มีผลแตกต่างกันต่อผู้ต้องการที่จะกู้บ้าน โดยทางสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อบ้านจะมองว่าผู้ที่ใช้บัตรเครดิตจะดีกว่าผู้ที่ใช้บัตรกดเงินสด เพราะบัตรเครดิตนั้นสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการใช้จ่ายได้ แต่บัตรกดเงินสดจะไม่สามารถตรวจสอบได้และอาจถูกมองว่าเป็นผู้ที่ขาดสภาพคล่อง ใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่มีความสามารถในการผ่อนบ้านและดอกเบี้ยบ้าน

หากผู้ที่ต้องการกู้บ้านมีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดหลายใบ สถาบันการเงินที่ให้กู้บ้านก็มักจะปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อบ้าน เพราะถือว่าหากยอมปล่อยสินเชื่อบ้านผู้ที่กู้บ้านจะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งยังจะโดนดอกเบี้ยบ้านเพิ่มขึ้นมาด้วย

ดังนั้นผู้ที่ต้องการกู้บ้านหากเริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้บัตรเครดิตควรเร่งแก้ไขโดย ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างมีสติ, โอนหนี้บัตรเครดิตไปที่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด, ไม่ใช้บัตรเครดิตเบิกเงินสด และไม่ควรหนีหนี้บัตรเครดิต

สุดท้ายแล้วหากใช้บัตรอย่างมีวินัย ไม่เกินกำลังรายจ่าย ทางสถาบันการเงินพิจารณาแล้วว่าผู้กู้บ้านมีความสามารถในการผ่อนบ้าน รวมถึงดอกเบี้ยบ้านที่จะตามมา ก็จะยอมอนุมัติให้สินเชื่อบ้าน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก home.co.th