มิถุนายน 30, 2022

305 CONDO

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และ คอนโดมิเนียม

กู้ซื้อบ้านเท่าไรดี

กู้ซื้อบ้านเท่าไรดี เป็นคำถามที่คนคิดจะซื้อบ้านให้ความสนใจและหนักถึงอยู่เสมอ เพราะการจะกู้ซื้อบ้านได้เท่าไรนั้น จะต้องคำนึงถึงวงเงินกู้ที่จะได้รับจากสถาบันการเงินเมื่อเทียบกับรายได้ปัจจุบัน และนั่นจะเป็นคำตอบว่าเราจะซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไรค่ะ

แต่ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่า การที่จะธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้น ธนาคาจะพิจารณาจากรายได้หลักของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ หลักฐานแสดงที่มาของรายได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น สลิปเงินเดือน , สมุดบัญชีเงินฝาก (สำหรับกรณีที่การจ่ายเงินเดือนผ่านแบงก์) , หนังสือรับรองรายได้ของบริษัท , หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.91) ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หลักฐานแสดงที่มาของรายได้ก็คงหาได้ไม่ยาก

แต่สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่ไม่มีเงินเดือนประจำ บุคคลเหล่านี้จะต้องนำหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ตามความเป็นจริง เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากแล้วนำรายได้ฝาก-ถอน ผ่านบัญชีธนาคารเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เห็นการหมุนเวียนเงินในธุรกิจหรือการค้านั้นๆ เพื่อแสดงให้ธนาคารเห็นว่าเรามีรายได้ดังกล่าวจริงๆ

ซึ่งสถาบันการเงินจะกำหนดสัดส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านประมาณ 15-30 เท่าของรายได้ โดยจะขึ้นอยู่กับการกำหนดสัดส่วนของแต่ละธนาคารด้วยฃ

แต่ในขณะที่กลุ่มที่มีอาชีพมั่นคงอย่าง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจำ ก็อาจจะได้วงงินกู้(จำนวนเท่าของรายได้) มากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพทั่วไปหรือค้าขายอิสระ

หรือถ้าเป็นกลุ่มที่ประกอบวิชาชีพพิเศษอย่าง แพทย์ , ทันตแพทย์ , สัตวแพทย์ , พยาบาล , เภสัชกร , วิศวกร , สถาปนิก , ผู้พิพากษา , อัยการ และกลุ่มวิชาชีพนักบิน ไม่ว่าจะเป็น Co-pilot หรือนักบินผู้ช่วย ก็อาจได้รับเสนอเรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นพิเศษ เช่น ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักประกัน

แต่ถึงอย่างไรต้องไม่ลืมด้วยว่าจำนวนเงินงวดที่ผ่อนชำระต่อเดือน สถาบันการเงินจะกำหนดให้ไว้ไม่เกิน 25-30% ของรายได้รวมของผู้กู้

นอกจากนี้ประเภทของหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารจะนำมาพิจารณาวงเงินปล่อยกู้อีกด้วย เช่น ถ้าเป็นบ้านพร้อมที่ดินจะได้วงเงินกู้สูงสุดประมาณ 80-85% ของราคาประเมินหลักประกัน แต่ถ้าเป็นห้องแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารพาณิชย์ก็อาจจะให้วงเงินสูงสุดประมาณ 70-75% ของราคาประเมินหลักประกัน ซึ่งทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารด้วย

เพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าจะกู้ซื้อบ้านเท่าไรดี จึงต้องพิจารณาจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาด้วยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก home.co.th