สูตรคำนวณปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้าง

สูตรคำนวณปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้าง

สูตรคำนวณปริมาณการใช้วัสดุ
สูตรคำนวณ หน่วย
งานฝ้าเพดาน
แผ่นฝ้าเพดาน 60*60 ตรม. x 3.6 แผ่น
โครงคร่าวหลัก T (ยาว 4.23 เมตร) ตรม. x 0.42 เส้น
โครงคร่าวริม L (ยาว 4.0 เมตร) ตรม. x 0.27 เส้น
โครงคร่าวซอยสั้น (ยาว 60.5 ซม.) ตรม. x 2.5 เส้น
งานฝาผนังยิปซั่ม
ติดตั้ง 1 ด้านกรุทับผนังอิฐ
แผ่นยิปซั่ม (แผ่นขนาด 1.20*2.40 ม.) ตรม. x 0.35 แผ่น
ปูนฉาบรอยต่อยิปซั่ม (ถุงละ 25 กก.) ตรม. x 0.02 เส้น
ผ้าเทปฉาบรอยต่อ (ม้วนละ 25 ม.) ตรม. x 0.05 ม้วน
พุกเหล็ก (ถุงละ 100 ตัว) ตรม. x 2.10 ตัว
ติดตั้งแผ่น 2 ด้าน
แผ่นยิปซั่ม (แผ่นขนาด 1.20*2.40 ม.) ตรม. x 0.75 แผ่น
ปูนฉาบรอยต่อยิปซั่ม (ถุงละ 25 กก.) ตรม x  0.04 ถุง
ผ้าเทปฉาบรอยต่อ (ม้วนละ 25 ม.) ตรม. x 0.10 ม้วน
*ระยะโครงคร่าวแนวตั้งห่างกัน 600 มม.
**ควรคำนวณเผื่อปริมาณเสียหายคลาดเคลื่อนเพิ่มอีก 1 – 5 %
ปูนซีเมนต์
งานฉาบ (ความหนา 1 ซม.) ตรม. / 2.50
งานฉาบผนังอิฐมวลเบา (ความหนา 1 ซม.) ตรม. / 2.30
งานก่อผนังอิฐมอญ ตรม. / 1.40
งานก่อผนังอิฐบล๊อก ตรม. / 2.70
งานก่อผนังอิฐมวลเบา (ถุง 50 กก.) ตรม. / 40
กระเบื้องมุงหลังคา ยาว 1.20 ม. ตรม. / 2.20 แผ่น
กระเบื้องมุงหลังคา ยาว 1.50 ม. ตรม. / 1.70 แผ่น
11 ต.ค.

ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย เลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียนฝ่าฝืนโทษปรับ2.5หมื่น

เตรียมขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’ ใครเลี้ยงต้องเสียเงินให้รัฐ ฝ่าฝืนปรับหลายหมื่น!    ครม.เห็นชอบร่างกม.ป้องกันทารุณกรรมสัตว์ บังคับเลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2.5 หมื่นให้ท้องถิ่นออกข้อกำหนดจัดเก็บRead More

26 ก.ย.

ถูกตัดน้ำเพราะค้างค่าน้ำประปา ขอต่อคืน เสียเท่าไร?อะไรบ้าง?

ต่อน้ำประปาคืน เสียเท่าไร?

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ปล่อยเนิ่นนานออกไป ยิ่งนานยิ่งต้องจ่ายเยอะ

อ่อ แล้วเขาไม่ใช้คำว่าค่าปรับนะ เขาเรียกค่าธรรมเนียม เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการRead More

วิธีช่วยให้บ้านปลอดภัย เมื่อคุณไม่อยู่

วิธีเบื้องต้น ที่จะสามารถช่วยทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจได้บ้าง เมื่อคุณไม่อยู่บ้าน รายละเอียด ดังนี้Read More

เหตุผลที่ต้องซื้อคอนโดช่วงนี้

สำหรับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ คนทั่วไปจะบอกว่า ให้หยุดการซื้อ สิ่งต่างๆที่ยังไม่จำเป็นรอได้ ให้เก็บเงินสดไว้กับตัวให้มากที่สุด อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือผูกพันหนี้ระยะยาวRead More

บัตรเครดิตกับการกู้บ้าน

การเลือกใช้บัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดนั้นก็มีผลแตกต่างกันต่อผู้ต้องการที่จะกู้บ้าน โดยทางสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อบ้านจะมองว่าผู้ที่ใช้บัตรเครดิตจะดีกว่าผู้ที่ใช้บัตรกดเงินสด เพราะบัตรเครดิตนั้นสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการใช้จ่ายได้ แต่บัตรกดเงินสดจะไม่สามารถตรวจสอบได้และอาจถูกมองว่าเป็นผู้ที่ขาดสภาพคล่อง ใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่มีความสามารถในการผ่อนบ้านและดอกเบี้ยบ้านRead More

กู้ซื้อบ้านเท่าไรดี

กู้ซื้อบ้านเท่าไรดี เป็นคำถามที่คนคิดจะซื้อบ้านให้ความสนใจและหนักถึงอยู่เสมอ เพราะการจะกู้ซื้อบ้านได้เท่าไรนั้น จะต้องคำนึงถึงวงเงินกู้ที่จะได้รับจากสถาบันการเงินเมื่อเทียบกับรายได้ปัจจุบัน และนั่นจะเป็นคำตอบว่าเราจะซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไรค่ะRead More

​​​​ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้

1. ที่ดินที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
คือ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส. 3ก., น.ส. 3ข.)ได้ จะต้องเป็นที่ดินที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ข้อ 14 กล่าวคือ
จะต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้วRead More

​​​​ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้

1. ที่ดินที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
คือ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส. 3ก., น.ส. 3ข.)ได้ จะต้องเป็นที่ดินที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ข้อ 14 กล่าวคือ
จะต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้วRead More

​​​​​​​ความเป็นมาของการออกโฉนดที่ดิน

สมัยกรุงสุโขทัย
งานที่ดินในประเทศไทย ปรากฏเริ่มแรกตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งทรงดำเนิน รัฐประศาสโนบายส่งเสริมเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อให้ได้พืชผลมาเป็นปัจจัยในการบริโภคและอุปโภคพอควรแก่ระดับการครองชีพในสมัยนั้น เมื่อราษฎรเข้าบุกเบิกหักร้างถางพงในที่ดินจนเพาะปลูกได้ผลได้ประโยชน์แล้วก็โปรดให้ที่ดินนั้น ๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกแรงออกทุนไป ดังปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า “ฯลฯ สร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าคาง (ขนุน) ก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มัน ฯลฯ”

Read More